"Enter"a basıp içeriğe geçin

ARAŞTIRMALARIMIZ


1.  “'Farklılaşma Sürecine Giren Karaciğer Kanser Hücrelerinin Kanserojen Özellikleri ile Morfolojik, Fonksiyonel, Genetik Değişimlerinin ve Kanser Kök Hücre Belirteçlerinin Mevcudiyetinin Karşılaştırmalı  Olarak Değerlendirilmesi: Karaciğer Kanseri Prognozunu Belirleyen Yeni Bir Data Analiz Sistemi  Oluşturulabilir mi? (TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Araştırma Geliştirme Projesi, Proje No: 216S409,  Yürütücü: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir.)

2. Kültür Sürecine Bağlı Olarak Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Ortaya Çıkan Biyokimyasal ve Morfolojik Değişimler ( TÜBİTAK Öğrenci Projesi,  Danışman Hoca: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Erinç Sitar; Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.)

3. Karaciğer Kanser Hücrelerinin Hipotermik Koşullara Cevabının Zamana Bağlı Değişimi ( TÜBİTAK Öğrenci Projesi,  Danışman Hoca: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.)

4. Düşük Doz Dimetil Sülfoksitin Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerine Biyokimyasal Etkileri (TÜBİTAK Öğrenci Projesi,  Danışman Hoca: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Erinç Sitar, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.)

5. HepG2 hücreleri Arasından İzole Edilen Karaciğer Kanser Kök Hücrelerinin Morfolojik ve Fonksiyonel Karakterizasyonu ile Farklılaşma Potansiyellerinin Araştırılması (Yürütücü: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Destekleyen Kurum:  Türk Karaciğer Vakfı ( Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde 2016 yılında tamamlanmıştır.)
 
6. Farklılaşan Karaciğer Kanser Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi? ( Destekleyen Kurum: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı , Yürütücü: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş,, ,Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde 2015 yılında tamamlanmıştır. 
 
7. Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası: Saccharomyces Cerevisiae Modelinde Slx5'in Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi,  Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Pınar Buket Demirel, Destekleyen Kurum: TÜBİTAK (3001-Proje no: 114S094 , Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir.
 
8.  Dioik Spinacia oleracea (Chenopodiaceae)’nin Çiçeklerinde Programlı Hücre Ölümü Çalışması. ( Destekleyen Kuruluş: Maltepe Üniversitesi, Yürütücü. Yrd. Doç. Dr. Özlem Aytürk, Çalışmanın bir ksmıı Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir. )

9. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) in vitro Poliploit Bitki Eldesi. ( Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi BAPKO, Yürütücü. Yrd. Doç. Dr. Özlem Aytürk, Çalışmanın bir ksmıı Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir. )

10. Dioik Bitki Zea Mays’ın Eşey Organlarında Moleküler Yöntemlerle Programlı Hücre Ölümünün Araştırılması ( Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi BAPKO, Yürütücü. Yrd. Doç. Dr. Özlem Aytürk, Çalışmanın bir ksmıı Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir. )

11. Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Meme Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Kısıtlaması Ile Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun Ve Microrna'Ların Rollerinin Belirlenmesi  ( Destekleyen Kurum: TÜBİTAK, Araştırmacı:  Yrd. Doç. Dr. Pınar Buket Demirel,  Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir.)

12.Farklı Özellikteki Quantum Dot'ların Sitotoksik, Genotoksik ve Protein Biyomarkörleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Balık Hücre Kültüründe Araştırılması (Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi BAPKO, Yürütücü: Prof. Dr. Nagihan GÜLSOY;  Araştırma Görevlisi Nur KALUÇ tarafından, Çalışmanın bir kısmı Maltepe Üniversitesi Kanser ve  Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir.

13.Essitalopramın Tek Basına veya Sorafenib ile Beraber HepG2 Hepatosellüler Hücre Hattında Proliferasyona Etkisi  (Destekleyen kuruluş: (Maltepe Üniversitesi, MUAR),Yürütücü: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş tarafından Maltepe Üniversitesi Kanser ve  Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir

14.Proksetinin Tek Başına veya Sorafenib ile Beraber HepG2 Hepatosellüler Hücre Hattında Proliferasyona Etkisi (Maltepe Üniversitesi MUAR), Yürütücü: Yard. Doç. Yaprak Dönmez Çakıl tarafından Maltepe Üniversitesi Kanser ve  Kök Hücre Araştırma Merkezinde yürütülmektedir.

15.Değişen Dozlardaki Retinoik Asit Uygulamasının Karaciğer Kanser Hücreleri Farklılaşması Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Biyuokimyasal Açıdan Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi(TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Danışman Hoca: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde Yürütülmektedir).

16.Karaciğer Kanser Hücreleri ve Karnosik Asit Arasındaki İlişki (TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Danışman Hoca: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde Yürütülmektedir).