"Enter"a basıp içeriğe geçin

ARAŞTIRMALARIMIZ

Farklılaşma Sürecine Giren Karaciğer Kanser Hücrelerinin Kanserojen Özellikleri ile Morfolojik, Fonksiyonel, Genetik Değişimlerinin ve Kanser Kök Hücre Belirteçlerinin Mevcudiyetinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi : Karaciğer Kanseri Prognozunu Belirleyen Yeni Bir Data Analiz Sistemi Oluşturulabilir mi? (TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Projele Destek Programı(1003) ), 2017-


Düşük Doz Dimetil Sülfoksitin Karaciğer Kanser Hücrelerine Biyokimyasal Etkleri (TÜBİTAK Öğrenci Projesi), 2017-


Karaciğer Kanser Hücrelerinin Hipotermik Koşullara Cevabının Zamana Bağlı Değişimi (TÜBİTAK Öğrenci Projesi), 2017-


Kültür Sürecine Bağlı Olarak Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Ortaya Çıkan Biyokimyasal ve Morfolojik Değişimler (TÜBİTAK Öğrenci Projesi,) 2017-

Dioik Spinacia oleracea (Chenopodiaceae)'nin Çiçeklerinde Programlı Hücre Ölümü Çalışması .(Maltepe Üniversitesi.MÜAR/Ulusal )

Dioik Bitki Zea MAys'ın Eşey Organlarında Moleküler Yöntemlerle Programlı Hücre Ölümünün Araştırılması. Marmara Üniversitesi. BAPKO/Ulusal.

Ayçiçeğinde (Helianthus annus L.) in vitro Poliploit Bitki Eldesi. Marmara Üniversitesi BAPKO/ Ulusal. 

Karaciğer Kanser Kök Hücrelerinin HepG2 Hücreleri Arasından İzole Edilerek Farklılaşma  Potansiyelleri, Morfolojik ve Fonksiyonel Özellikleri Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (Türk Karaciğer Vakfı tarafından desteklenmektedir)


Farklılaşma Sürecine Giren Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Ortaya Çıkan  Morfolojik ve Fonksiyonel Değişiklikler: Bir Kanser Hücresi Yeniden Normal Bir Hücreye Dönüşebilir mi? (Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından desteklenmektedir)


Farklı Kanser Hücre Dizilierinde Kanser Kök Hücrelerinin Gösterilmesi


Akciğer Kanserlerinin Işık ve Elektron Mikroskopik Düzeyde Görüntülenmesi


Prostat Kanser Hücre Dizisi olan PC3 hücrelerinin Farklı Kültür Ortamlarındaki Morfolojik Özelliklerinin Konfokal Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi


Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası: Saccharomyces Cerevisiae Modelinde Slx5'in Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi (Tubitak tarafından desteklenmektedir)


Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Meme Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Kısıtlaması Ile Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun Ve Microrna'Ların Rollerinin Belirlenmesi (Tubitak tarafından desteklenmektedir)